Topné kabely do svodů a žlabů

Dodáváme a instalujeme topné kabely do žlabů, svodů, případně i do úžlabí a na hranu střech. Zamrzáním dochází jak k poškozování samotných okapů a žlabů, tak i fasády, střechy, k zatékání do objektu a často i k ohrožování okolí padajícími rampouchy a kusy ledu. Použití topných kabelů je nejjednodušším a někdy i jediným možným způsobem, jak se těmto problémům zabránit.

Při realizaci je možné zvolit tři způsoby regulace:
Ruční regulace- vypínačem - je závislá na nespolehlivém lidském činiteli. Musíme si zde uvědomit, že systém ochrany okapových žlabů je preventivní systém, který má být v provozu v právě v té chvíli, kdy dochází k zamrzání. Zamrzlé žlaby je už problematické rozehřát. Proto je tento způsob vhodný pouze pro velmi malé rozsahy s malým instalovaným výkonem.
Poloautomatická- teplotním intervalovým regulátorem, který řídí ochranný systém v závislosti na teplotě a na kterém je možné nastavit horní a dolní vypínací teplotu, takže regulátor spouští systém pouze v intervalu kritických teplot kolem nuly.
Automatická - v závislosti na teplotě a přítomnosti ledu nebo sněhu - programovatelné jednotky společně se soupravou čidel pro okapové žlaby řídí ochranný systém v závislosti na teplotě a přítomnosti ledu nebo sněhu. Na jednotkách se dají nastavit další funkce jako je zpožděné vypnutí apod.

 

 

Více v referencích